Kindermishandeling

Gratis online cursus t.w.v. 3 punten
kindermishandelingkinderenhuiselijk geweldgeweldfysiek geweld

Iedere huisarts krijgt te maken met kindermishandeling en huiselijk geweld. Het is daarom belangrijk om te weten hoe u kindermishandeling kunt herkennen en welke vormen van kindermishandeling er zijn. Als arts heeft u de plicht om te weten wat u moet doen op het moment dat u denkt aan kindermishandeling. Daarnaast is het belangrijk om te weten wat de gevolgen kunnen zijn van kindermishandeling en hoe deze voorkomen en/of behandeld kunnen worden.

Free
3 Points
E-learning
E-learning

Prices

Free

Professions

Physician Assistant
01 Jan 2021
01 Jan 2023
3 Points
ABC1
Huisarts
01 Jan 2021
01 Jan 2023
3 Points
ABC1
Specialist ouderengeneeskunde
01 Jan 2021
01 Jan 2023
3 Points
ABC1
Arts voor verstandelijk gehandicapten
01 Jan 2021
01 Jan 2023
3 Points
ABC1

Skills

Maatschappelijk handelen en preventie 70 %
Professionaliteit en kwaliteit 30 %

Speakers

speaker image

dr. A.H. Teeuw

Kinderarts sociale pediatrie in het Amsterdam UMC, locatie AMC
Rian Teeuw is in het Amsterdam UMC ruim 15 jaar voorzitter van TASK Amsterdam, het transmurale team kindermishandeling waar, naast experts vanuit het AMC, ook externe deskundigen aan deelnemen onder andere van Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en de Bascule, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Rian schreef een proefschrift over signaleringsinstrumenten voor kindermishandeling op de afdeling Spoedeisende Hulp. Rian is daarnaast kinderarts bij het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK) en zij werkt ook voor het Centrum Seksueel Geweld (CSG) Amsterdam-Amstelland.
speaker image

drs. M. Nagtegaal

Basisarts-coördinator van TASK Amsterdam
Michelle Nagtegaal werkt in het Amsterdam UMC, locatie AMC als basisarts-coördinator van TASK Amsterdam, het transmurale team kindermishandeling. Daarnaast is zij promovenda bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) op het gebied van toegebracht schedelhersenletsel en verricht zij voor het NFI zedenonderzoeken bij kinderen in geval van acuut seksueel misbruik.

Goals

U raakt bekend met de verschillende vormen van kindermishandeling
U kunt de risicofactoren voor kindermishandeling benoemen
U kunt mogelijke signalen van kindermishandeling herkennen
U kent en herkent de gevolgen van kindermishandeling
U weet hoe te handelen bij signalen van kindermishandeling
U kent de KNMG-meldcode en kunt deze toepassen
U weet wat een kindcheck is en wanneer deze geïndiceerd is
U kent de instanties met beschikbare forensisch medische expertise en weet u wanneer deze te raadplegen
Description

Iedere huisarts krijgt te maken met kindermishandeling en huiselijk geweld. Het is daarom belangrijk om te weten hoe u kindermishandeling kunt herkennen en welke vormen van kindermishandeling er zijn. Als arts heeft u de plicht om te weten wat u moet doen op het moment dat u denkt aan kindermishandeling. Daarnaast is het belangrijk om te weten wat de gevolgen kunnen zijn van kindermishandeling en hoe deze voorkomen en/of behandeld kunnen worden. 

Inhoud

Module 1

- Introductie

- Rol van de huisarts

- Risicofactoren

- Vormen van kindermishandeling

 • Emotionele mishandeling en verwaarlozing
 • Fysieke verwaarlozing
 • Fysieke mishandeling
 • Pediatric condition falsification (PCF)
 • Seksueel misbruik

- Gevolgen van kindermishandeling

Module 2

- Introductie

- Evaluatie van kindermishandeling

 • Het gesprek
 • Anamnese
 • Lichamelijk onderzoek
 • Fotografie
 • Differentiaaldiagnose
 • Aanvullend onderzoek en verwijzing
 • Documentatie

- FMEK

- KNMG-meldcode

 • Stappenplan
 • Melding bij Veilig Thuis

- Veilig Thuis

- Huiselijk geweld

- Gezag en toestemming

- Beroepsgeheim en gegevensuitwisseling

- Gegevensuitwisseling met specifieke instanties

- Take home messages

 • Algemeen
 • Medisch

- Evaluatie

- Literatuur

 • Websites
 • Apps

Eindtoets

 

Accreditatie

Deze cursus is geaccrediteerd door ABC1 voor 3 punten. 

CME-online

info@CME-Online.nl
0302644100
40, Janssoniuslaan, Utrecht, 3528AJ