• share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Workshop begeleiden en debriefen van interprofessionele simulatie teamtraining

  Simulatie training van een interprofessioneel team van zorgprofessionals of studenten geneeskunde en verpleegkunde samen biedt kansen om met, van en over elkaar te leren. Om dit leren op een goede manier te begeleiden vraagt van de simulatie instructeur aanvullende vaardigheden op het gebied van informatie overdracht, coaching en facilitering van het leerproces. In deze workshop zal onder begeleiding van ervaren simulatie instructeurs geoefend worden met onder andere het debriefen van interprofessionele teams.

  place Malden
  add 4.0 punten
  euro_symbol € 0.00
  access_time 13:00 - 17:00

  € Wordt gefinancierd vanuit kwaliteitsgelden interprofessioneel leren.

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  10-11-2020 13:00 - 17:00 Malden
  gps_fixed

  Leerdoelen

  De deelnemer kan;

  • in een oefensituatie de introductie en debriefing van een interprofessioneel team begeleiden
  • benoemen welke aspecten IPL kunnen belemmeren (cultuurverschillen, vooroordelen)
  • het groepsproces systematisch observeren en hier leerpunten uit naar voren halen
  • de CRM principes gebruiken om de samenwerking goed in kaart te brengen
  • kansen herkennen die benut kunnen worden om van te leren en waar nodig interveniëren (bijvoorbeeld door het wijzigen van een scenario)
  • feedback geven op het groepsproces
  • reflectie binnen het team aanmoedigen: het team stimuleren kritisch te reflecteren op zichzelf en elkaar en op constructieve wijze feedback te geven gebaseerd op geobserveerd gedrag
  • de juiste vragen stellen om de interprofessionele samenwerking aan het licht te brengen
  • als een rolmodel fungeren voor gelijkwaardige samenwerking
  • beargumenteren op welk moment/in welke situatie het gebruik van beeldmateriaal ter ondersteuning in de debriefing van toegevoegde waarde is voor de samenwerking in het interprofessionele team of voor de individuele deelnemer.
  • bijdragen aan een veilig leerklimaat
  business

  Organisatie

  business Radboudumc Health Academy
  phone 0243611111
  mail_outline continueprofessioneleontwikkeling.rha@radboudumc.nl
  place Gerard van Swietenlaan 2 (route 51) 6525 GB Nijmegen NL

  De Radboudumc Health Academy heeft een divers opleidingsaanbod voor verschillende doelgroepen: van paramedici tot verpleegkundigen en van artsen tot onderzoekers. Binnen de Radboudumc Health Academy komen professionals al tijdens de opleiding met elkaar in contact en worden vanuit één gedachte opgeleid. We geloven in continue professionele ontwikkeling van zorgprofessionals en daar hoort een leven lang leren bij om patiënten dagelijks de beste zorg te kunnen bieden.

  keyboard_arrow_up