Deze cursus is verlopen.

 • share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Bijscholingsdag: Hoe doorbreken we de cirkel van geweld?

  De Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling is een vakgroep voor uitvoerende aandachtsfunctionarissen die werken met de verplichte Wet Meldcode. De vakgroep biedt ondersteuning aan haar leden bij het bewaken van continuïteit in het uitvoeren van hun taak en verzorgt deskundigheidsbevordering op het gebied van aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld. Er zijn meer dan 1300 leden vanuit alle doelgroepen die met de meldcode moeten werken, aangesloten bij de LVAK.

  place Utrecht
  add 6.0 punten
  euro_symbol € 0.00
  access_time 09:30 - 16:30

  € Deelname bijscholingsdag valt onder lidmaatschap LVAK

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  06-03-2019 09:30 - 16:30 Utrecht
  02-10-2019 09:30 - 16:30 Utrecht
  description

  Omschrijving

  De leerdoelen op de bijscholingsdagen zijn gericht op: de meldcode, taken van de aandachtsfunctionaris, begeleiden van de collega's bij het uitvoeren van de meldcode, adviesfunctie naar directie en bestuur, gespreksvoering met betrokkenen over bijzondere zorg. Verder: signaleren van KM/HG/OM, vormen, risicofactoren, jurisisch kader, geheimhouding en de meldcode, informatie delen, privacy, tools voor het begeleiden van de collega's, gevolgen van KM/HG/OM, intervisie over de uitvoering van de taken van de aandachtsfunctionaris.

  De bijscholingsdagen beslaan zes contacturen. 

   

  list

  Programma

  09:00 - INLOOP (met koffie en thee)

  09:30 - PLENAIR ONDERDEEL

  Hoe doorbreken we de cirkel van geweld?

  Majone Steketee, Verwey-Jonker Instituut

  12:00 - LUNCH (inbegrepen)

  • MIDDAGPROGRAMMA •

  13:00 - PLENAIR ONDERDEEL

  Tafelronde 'wat heeft de aandachtsfunctionaris nodig om zijn taak uit te voeren?'

  Astrid Kruyt, jeugdarts GGDregioUtrecht

  Tafelronde 'Kijkje in andermans keuken'

  Nicole Pisters, aandachtsfunctionaris RAV Zuid Limburg

  Tafelronde 'GEWELD(ad)IG THUIS spel'

  Claudia Costa, ambulanceverpleegkundige GGD-ZL

  16:30 - AFRONDING

  business

  Organisatie

  business Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling en Huiselijk geweld
  mail_outline info@lvak.nl
  place Burijnstraat 3 1825JM Alkmaar
  keyboard_arrow_up