Home overzicht Medisch Duits voor artsen

Duitstaalproblemenzorgprofessionalscommunicatieartsen

Tijdens een behandeling, bij arts-patiënt contact of in de coördinatie van de zorg bijvoorbeeld kunnen zorgprofessionals, patiënten en cliënten taalproblemen tegenkomen.

20th Jan 2022
18:00 - 20:00
365
Points
Reguliere nascholing
Physical course - single

Prices

Regular € 365

Date and Location

20 Jan 2022
18:00
17 Feb 2022
20:00
Onderwijscentrum UMCG Groningen Hanzeplein, 1

Professions

Arts beleid en advies KNMG
Date on request
ABAN
Arts indicatie en advies KNMG
Date on request
ABAN
Arts infectiebestrijding KNMG
Date on request
ABAN
Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde KNMG
Date on request
ABAN
Arts medische milieukunde KNMG
Date on request
ABAN
Arts tuberculosebestrijding KNMG
Date on request
ABAN
SEH-arts KNMG
Date on request
ABAN
Physician Assistant
Date on request
ABAN
Arts
Date on request
ABAN
Huisarts
Date on request
ABAN
Chirurg
Date on request
ABAN
Gynaecoloog
Date on request
ABAN
Psychiater
Date on request
ABAN
Specialist ouderengeneeskunde
Date on request
ABAN
Internist
Date on request
ABAN
Bedrijfsarts
Date on request
ABAN
Arts voor verstandelijk gehandicapten
Date on request
ABAN
Arts maatschappij en gezondheid
Date on request
ABAN
Sportarts
Date on request
ABAN
Verzekeringsarts
Date on request
ABAN
Microbioloog
Date on request
ABAN
Orthopeed
Date on request
ABAN
Radioloog
Date on request
ABAN
Revalidatiearts
Date on request
ABAN
Cardioloog
Date on request
ABAN
Neuroloog
Date on request
ABAN
Dermatoloog
Date on request
ABAN
Plastisch chirurg
Date on request
ABAN
Maag-darm-leverarts
Date on request
ABAN
Anesthesioloog
Date on request
ABAN
Kno-arts
Date on request
ABAN
Kinderarts
Date on request
ABAN
Radiotherapeut
Date on request
ABAN
Longarts
Date on request
ABAN
Klinisch geriater
Date on request
ABAN
Arts nucleaire geneeskunde
Date on request
ABAN
Uroloog
Date on request
ABAN
Patholoog
Date on request
ABAN
Oogarts
Date on request
ABAN
Reumatoloog
Date on request
ABAN
Arts klinische chemie
Date on request
ABAN
Neurochirurg
Date on request
ABAN
Klinisch geneticus
Date on request
ABAN
Cardio-thoracale chirurgie
Date on request
ABAN
Description

De cursus is opgebouwd rond de professionele communicatie tussen zorgprofessional/patiënt en tussen zorgprofessionals onderling. U verwerft een ruime specifiek medische woordenschat (ziektebeelden, behandeling, anatomie, enz.) aan de hand van woordenschatoefeningen en interactieve spreekoefeningen die de professionele realiteit zo dicht mogelijk benaderen. En u oefent de volgende situaties:

• De juiste vragen stellen bij een anamnese

• Slecht nieuws brengen of diagnostische procedures en behandelingsopties uitleggen in patiëntgerichte taal

• Specifieke grammaticale items die in deze situaties van belang zijn

Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden UMCG

​Het Wenckebach Instituut is onderdeel van het UMCG en richt zich op de ontwikkeling en opleiding van professionals in de zorg. Het Wenckebach Instituut bestaat uit: Postgraduate School of Medicine School of Nursing & Health Expertisecentrum Communicatie, Leiderschap, Assessment en Samenwerking Wenckebach Skill Center UMCG Innovatiepoli: eerste hulp bij innovatie! Het Wenckebach Instituut werkt ook voor andere zorginstellingen in Noord- en Oost-Nederland en in specifieke gevallen ook voor landelijke en internationale opdrachtgevers. Veel gebeurt ’op maat’, in nauw overleg met opdrachtgevers.
paog@umcg.nl
0503611402
1, Hanzeplein, Groningen, 9713 GZ