Psychiatrie en Dementie

psychiatriedementiedementouderenoudere

De bevolking vergrijst en het aantal mensen met dementie neemt gestaag toe. Mensen wonen langer thuis en de doelgroep binnen het verpleeghuis wordt complexer. In ongeveer 80% van de gevallen is er gedurende het dementieproces sprake van ‘gedrag’ dat tot problemen leidt in de zorgsetting. Dit resulteert in lijden van de patiënt, overbelasting van de zorg en mantelzorgers en brengt ook nog hoge zorgkosten met zich mee. Dit gedrag vraagt van het zorgteam een gerichte aanpak.

239
Points
Reguliere nascholing
Physical course - single

Prices

Regular € 239

Professions

Physician Assistant
Date on request
ABC1, NVvP-psych, NVKG, NVvP-psych, NVKG
Huisarts
Date on request
ABC1
Psycholoog NIP | Eerstelijnspsycholoog
Date on request
NIP
Psycholoog NIP | Kinder- en jeugdpsycholoog
Date on request
NIP
Psycholoog NIP | Arbeids- & Organisatiepsycholoog
Date on request
NIP
Psycholoog NIP | Psycholoog Arbeid en Gezondheid
Date on request
NIP
Psycholoog NIP
Date on request
NIP
Psychiater
Date on request
NVvP-psych
Verpleegkundig - specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen
Date on request
VSR
Specialist ouderengeneeskunde
Date on request
ABC1
Arts voor verstandelijk gehandicapten
Date on request
ABC1
Verpleegkundig specialist chronische zorg bij som. aandoeningen
Date on request
VSR
Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
Date on request
VSR
Verpleegkundig - specialist acute zorg bij somatische aandoeningen
Date on request
VSR
Klinisch geriater
Date on request
NVKG
Verpleegkundig specialist prev. zorg bij som. aandoeningen
Date on request
VSR
Verpleegkundig specialist algemene gezondheidszorg
Date on request
VSR
Description

Hoe ingewikkeld kan het zijn?


De bevolking vergrijst en het aantal mensen met dementie neemt gestaag toe. Mensen wonen langer thuis en de doelgroep binnen het verpleeghuis wordt complexer. In ongeveer 80% van de gevallen is er gedurende het dementieproces sprake van ‘gedrag’ dat tot problemen leidt in de zorgsetting. Dit resulteert in lijden van de patiënt, overbelasting van de zorg en mantelzorgers en brengt ook nog hoge zorgkosten met zich mee. Dit gedrag vraagt van het zorgteam een gerichte aanpak.


Psychiatrische aandoeningen liggen regelmatig ten grondslag aan dit gedrag. Deze kunnen makkelijk worden gemist omdat o.a. de symptomen zich anders presenteren. Het ontbreken van een goede anamnese kan bijvoorbeeld bijdragen aan het niet stellen van de diagnose posttraumatische stressstoornis. Daarnaast vraagt behandeling van psychiatrische stoornissen in deze groep aanpassingen. De inzet van mediatieve therapie bij mensen met persoonlijkheidsstoornissen is daar een voorbeeld van. Daarom is psychiatrische zorg onmisbaar in de zorgketen voor mensen met dementie. Deze zorg vormgeven vraagt visie en samenwerking.


Vanuit verschillende invalshoeken zullen we tijdens dit symposium aandacht besteden aan dit thema. De sprekers hebben ieder hun eigen expertise op het gebied van dementie en psychiatrie. Wij hopen u te inspireren tot een betere herkenning van specifieke psychiatrische aandoeningen en het hierop afstemmen van uw zorg.


Het programma is in ontwikkeling en volgt spoedig. Noteert u de datum alvast in uw agenda? Inschrijven is al mogelijk.

SCEM Conference Services

scem@scem.nl
0345576642
21, Kerkstraat, Tricht, 4196AA