This course is expired

Hoe ga ik om met een klacht?

klacht indienenindienen van een klachtklachten krijgenklacht krijgenklacht ontvangenomgaan met klachtenontevredenheidontevredenklagende patiëntklachtbehandeling

Een patiënt is ontevreden over u en dient een klacht in bij de klachtenfunctionaris. Wat nu? Hoe gaat u hiermee om? Deze vragen worden in deze cursus beantwoord.

300
3 Points
Reguliere nascholing
Physical course - single

Prices

Regular € 300
Discounts
€ 150
Members Only
€ 75
voor Aios

Professions

Praktijkondersteuner Huisarts (POH)
Date unknown
3 Points
NVvPO
Doktersassistent
Date unknown
3 Points
CADD
Praktijkmanager
Date unknown
3 Points
KPM
Physician Assistant
Date unknown
3 Points
ABC1
Huisarts
Date unknown
3 Points
ABC1
Praktijkondersteuner Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ)
Date unknown
3 Points
NVvPO
Praktijkondersteuner Huisarts - kind en jeugd (POH-GGZ Kind & Jeugd)
Date unknown
3 Points
NVvPO
Praktijkondersteuner Huisarts - Somatiek (POH-S)
Date unknown
3 Points
NVvPO
Specialist ouderengeneeskunde
Date unknown
3 Points
ABC1
Arts voor verstandelijk gehandicapten
Date unknown
3 Points
ABC1

Skills

Communicatie 40 %
Maatschappelijk handelen en preventie 40 %
Professionaliteit en kwaliteit 20 %

Speakers

speaker image

Jiske Prinsen

Jurist en directeur van Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg
Jiske Prinsen is jurist en directeur van Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg. Zij heeft ruime ervaring op het gebied van het (klacht)recht in de gezondheidszorg, onder meer als bedrijfsjurist en als ambtelijk secretaris, directeur en vice-voorzitter van diverse klachtencommissies.Tevens is zij nauw betrokken geweest bij de implementatie van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in de (huisartsen)zorg.
speaker image

Anneke Hulshof

Klachtenfunctionaris SKGE
Anneke Hulshof, klachtenfunctionaris SKGE, heeft 14 jaar ervaring als klachtenfunctionaris in de huisartsenzorg. Eerst bij de Stichting Klachtenregeling Zuid-Nederland (SKHZN) en vanaf 2017 bij SKGE.

Goals

Na afronding van de cursus bent u op de hoogte van alle verplichtingen voortvloeiend uit de Wkkgz
weet u hoe deze kunnen worden geïmplementeerd in de huisartsenpraktijk
weet u hoe de procedures klacht- en geschilbehandeling verlopen
heeft u handvatten voor het omgaan met en voorkomen van klachten van uw patiënten
Description

De cursus begint met een uitleg over de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (de Wkkgz). Aan welke verplichtingen dient u, als huisarts, op het gebied van het klachtrecht te voldoen? Vervolgens komt kort de procedure klacht- en geschilbehandeling aan bod.


Op grond van de Wkkgz wordt in eerste instantie van u zelf verwacht dat u probeert onvrede bij patiënten weg te nemen. Tijdens deze cursus krijgt u handvatten hoe u hiermee om kunt gaan. Wat zijn de “do’s and dont’s?”.


Tenslotte wordt, aan de hand van praktijkvoorbeelden, geschetst hoe een klachtbehandeling kan verlopen. In dit gedeelte van de cursus gaat u, samen met medecursisten aan de slag; hoe zou u met deze klacht zijn omgegaan?  

Landelijke Huisartsen Vereniging

academie@lhv.nl
085048000
1200, Mercatorlaan, Utrecht, 3528BL