Organisatie rond palliatieve zorg

palliatieve zorgpalliatiefpalliatieve levensfasepalliatieve fasepalliatieveorganiseren van zorgorganiseren

U wordt geïntroduceerd in het complexe en brede werkveld van de palliatieve zorg. Er worden feiten, theoretische achtergronden en casuïstiek besproken.

12th Apr 2022
16:00 - 20:00
385
3 Points
Reguliere nascholing
Physical course - single

Prices

Regular € 385
Discounts
€ 195
Members Only
€ 110
voor Aios

Date and Location

12 Apr 2022
16:00
20:00
Van der Valk Hotel Groningen-Westerbroek Westerbroek Rijksweg West, 11
22 Nov 2022
16:00
20:00
Van der Valk Hotel Ridderkerk Ridderkerk Krommeweg, 1

Professions

Physician Assistant
Date unknown
3 Points
ABC1
Huisarts
Date unknown
3 Points
ABC1
Specialist ouderengeneeskunde
Date unknown
3 Points
ABC1
Arts voor verstandelijk gehandicapten
Date unknown
3 Points
ABC1

Skills

Medische handelen 40 %
Kennis en wetenschap 20 %
Professionaliteit en kwaliteit 40 %

Speakers

speaker image

Elkana C. Waarsenburg

Huisarts en kaderarts palliatieve zorg en stervensbegeleiding en bij Huisartsenzorg Drenthe (HZD)
Elkana C. Waarsenburg is werkzaam als huisarts en kaderarts palliatieve zorg en stervensbegeleiding en bij Huisartsenzorg Drenthe (HZD) voor een nazorgprogramma oncologie. Ze werkte als palliatief consulente in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA), is werkzaam geweest in hospice het Alteveer, leidt Patz-groepen en is projectleider en initiatiefnemer van een pilot leefstijl programma voor oncologische patiënten in gezondheidscentrum Kloosterveen te Assen. Haar interessegebieden zijn psychosomatiek, stervensbegeleiding, leefstijl en spiritualiteit. Zij verzorgt regelmatig lezingen en trainingen in binnen- en buitenland.
Description

Inhoud


U wordt geïntroduceerd in het complexe en brede werkveld van de palliatieve zorg. Er worden feiten, theoretische achtergronden en casuïstiek besproken. U krijgt praktische handvatten geboden hoe de verschillende facetten achter de medisch inhoudelijk vraag te herkennen en te hanteren. Aan bod komen stadia in de palliatieve zorg, ziekte- en symptoomgerichte palliatie, hulp bij complexe besluitvorming, (opstellen van) een proactief zorgplan, het emotionele brein en emotionele punctie, total pain, (de plaats van) hoop en zingeving in de (palliatieve) zorg. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen zoals presentatie, discussie, reflectie en oefenen met werkmodellen.
Leerdoelen


1. Kennis vergaren over kernthema’s van palliatieve zorg: stadia palliatieve zorg, verschil tussen ziekte- en symptoomgerichte palliatieve zorg, markering hiervan en proactieve zorgplanning, herkennen en hanteren van verschillende stadia van distress.
2. Opdoen van vaardigheden om complexe vraagstukken in de palliatieve zorg op te lossen die voorbij het medicamenteuze arsenaal gaan, zoals besluitvorming wel/niet behandelen, werken met bio-psycho-socio-spirituele model, betrekken hoop en zingeving, omgaan met heftige emoties door middel van emotionele punctie.
3. Bewustwording van en leren reflecteren op eigen principes, waarden, ervaringen en dilemma’s gerelateerd aan palliatieve zorg en levenseinde en zin- en betekenisgeving.
Programma


Deel 1: Vele dimensies van palliatieve zorg en besluitvorming


Kennismaking en inventarisatie algemene en persoonlijke leerdoelen van deelnemers

Palliatieve zorg, het kloppend hart van de huisartsenzorg

Verkennen moeilijkheden binnen de palliatieve zorg, interactief

Stadia in de palliatieve zorg, verkennen spanningsveld tussen ziekte- en symptoomgerichte palliatie, aan de hand van casuïstiek

Proactief zorgplan, organisatie met bezieling, advance care planning, shared decision making, praktische toepassingen

Theorie emotionele brein en emotionele punctie

Verschillende facetten van pijn; total painDeel 2: Psychologische en zingevingsvraagstukken


Verschillende vormen van hoop en de invloed ervan op medische besluitvorming

Begrippen en definities van zingeving, spiritualiteit en religie

Bezielde palliatieve zorg, dat kan?! De plek en het belang van zingeving in de zorg

Uitleg over, en oefenen met, modellen voor de praktische toepassing van zingeving in de zorg

Illustratie van bovenstaande aan hand van casus

Evaluatie van algemene en persoonlijke leerdoelen

Feedback en afsluiting

Landelijke Huisartsen Vereniging

academie@lhv.nl
085048000
1200, Mercatorlaan, Utrecht, 3528BL