This course is expired

Communicatie rond donatie

Het trainingsprogramma Communicatie rond donatie leert cursisten nabestaanden te helpen bij het maken van een weloverwogen keuze ten aanzien van donatie door de overledene. In de praktijk blijkt namelijk dat ongeveer 70% van de nabestaanden bezwaar maakt tegen orgaandonatie en ruim 80% tegen weefseldonatie (bron: NTS/NORD, 2013). Nabestaanden begeleiden Communicatie rond Donatie is bestemd voor artsen, verpleegkundigen en andere...

Free
6 Points
Nascholing
Incompany

Prices

Free
Note :De NTS brengt cursisten geen bijdrage in rekening.

Professions

Physician Assistant
01 Feb 2018
31 Jan 2020
6 Points
ABC1
Huisarts
01 Feb 2018
31 Jan 2020
6 Points
ABC1
Specialist ouderengeneeskunde
01 Feb 2018
31 Jan 2020
6 Points
ABC1
Arts voor verstandelijk gehandicapten
01 Feb 2018
31 Jan 2020
6 Points
ABC1

Skills

Communicatie 60 %
Maatschappelijk handelen en preventie 20 %
Professionaliteit en kwaliteit 20 %
Description

Omschrijving

Communicatie rond Donatie

Een goed verloop van het donatiegesprek is essentieel voor een succesvol verloop van het donatieproces. Dit betekent dat artsen en andere professionals in staat moeten worden gesteld om nabestaanden op een dusdanige manier te begeleiden, dat zij een weloverwogen besluit over donatie kunnen nemen. Nu weigert ongeveer 70% van de nabestaanden toestemming voor donatie in het geval dat er geen wilsbeschikking in het Donorregister is opgenomen

(NTS, jaarverslag 2011). De hypothese is dat, door artsen en andere professionals door middel van voorlichting en training te ondersteunen in de begeleiding van nabestaanden, de kwaliteit van donorzorg verder verbetert en in het verlengde daarvan het weigeringspercentage voor donatie afneemt.

Accreditatie

De training is geaccrediteerd voor de volgende groepen professionals:

 • medisch specialisten (ABAN cluster 1 en 2, 6 punten)
 • verpleegkundigen (Kwaliteitsregister VenV en Register Zorgprofessionals - 7 punten)
 • verpleegkundig specialisten (Verpleegkundig Specialisten Register - 8 punten)
 • physician assistants (NAPA - 6 punten)

Verpleegkundigen krijgen hun accreditatiepunten via de NTS. Deze punten verstrekken we (tijdelijk) niet automatisch. 

Inleiding

Het trainingsprogramma Communicatie rond donatie leert cursisten nabestaanden te helpen bij het maken van een weloverwogen keuze ten aanzien van donatie door de overledene. In de praktijk blijkt namelijk dat ongeveer 70% van de nabestaanden bezwaar maakt tegen orgaandonatie en ruim 80% tegen weefseldonatie (bron: NTS/NORD, 2013).

Nabestaanden begeleiden

Communicatie rond Donatie is bestemd voor artsen, verpleegkundigen en andere professionals die betrokken zijn bij het overlijden van patiënten die mogelijk in aanmerking komen voor donatie. Het doel van de training is het versterken van de gespreksvaardigheden en -technieken die zij inzetten bij het begeleiden van nabestaanden van potentiële orgaan- en weefseldonoren.

Programma

Trainingsprogramma

De training bestaat uit twee delen (‘blended learning’);

 1. een scholing in een digitale leeromgeving
 2. het leren onder begeleiding van een trainer.

Leerdoelen

Na het volgen van de training beschikt de cursist over de volgende kennis, vaardigheden en attitudes:

 • Hij/zij kan duidelijk informatie geven over orgaan- en weefseldonatie aan nabestaanden;
 • Hij/zij kan vragen van nabestaanden beantwoorden;
 • Hij/zij heeft respect voor de besluitvorming van de nabestaanden;
 • Hij/zij kan empathisch omgaan met emoties van nabestaanden;
 • Hij/zij kan reflecteren op zijn/haar eigen houding ten opzichte van donatie;
 • Hij/zij kan de kennis van slechtnieuwsgesprekken integreren in communicatie rond donatie;
 • Hij/zij kan de rouwverwerkingsfasen integreren in communicatie rond donatie;
 • Hij/zij herkent bepaalde vormen van familiedynamiek en speelt hierop in.

De Communicatie rond Donatie (CrD) training is gebaseerd op het principe van 'blended learning'. De complete training bestaat uit het succesvol doorlopen van een digitale leerwegomgeving waarna deelnemers de vaardighedentraining moeten volgen. Pas als aan beide componenten is voldaan, wordt een certificaat uitgereikt.

Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS)

scholing@transplantatiestichting.nl
6, Haagse Schouwweg, Leiden, 2332KG