Deze cursus is verlopen.

 • share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • kaderopleiding Geriatrische Revalidatie 9- Blok 7

  Het doel van de Kaderopleiding Gerontorevalidatie is het vergroten van de deskundigheid van verpleeghuisartsen op het gebied van revalidatiezorg aan kwetsbare ouderen en chronisch zieken.

  Door deze opleiding worden zij in staat gesteld om hun bekwaamheid als behandelaar in dit domein uit te breiden en daarnaast op te treden als consulent, expert en/of docent voor collega artsen binnen of buiten de eigen verpleeghuissetting.

  Achtergronden

  Verpleeghuisartsen beschouwen reactivering en revalidatie als een vanzelfsprekend onderdeel van hun medische zorg. Er wordt in verpleeghuizen al vele jaren gewerkt aan orthopedische revalidatie, bijvoorbeeld in de Mesoprojecten. Hier worden niet alleen patiënten na electieve heup- of kniearthroplastiek gerevalideerd. Ook fractuurpatiënten met veel en gedeeltelijk ongeëxploreerde co-morbiditeit worden ter revalidatie kortdurend in verpleeghuizen opgenomen.

  In diverse regio’s is de CVA revalidatie binnen de verpleeghuizen in de loop der jaren uitgebreid, vaak in een CVA ketenzorg project. Een van de bevindingen uit onderzoek naar de effectiviteit van ketenzorg voor CVA patiënten is dat een snel ontslag uit het ziekenhuis met adequate doorverwijzing voor revalidatie en nazorg tot een grotere kans op onafhankelijk functioneren leidt. Hiervoor is een goed functionerend multidisciplinair revalidatieteam nodig alsmede een deskundige regie van de medische zorg door de arts.

  Een maatschappelijke ontwikkeling van de laatste tien jaar betreft de transitiezorg, aanvankelijk opgezet om de “verkeerde bed problematiek” in ziekenhuizen te bestrijden. Hierbij neemt de verpleeghuisarts de patiënt zo snel mogelijk over van de ziekenhuisspecialist om vervolgens een op maat gesneden geriatrisch reactiveringsprogramma aan te bieden, afgestemd op de individuele comorbiditeit en prognose.

  In het gebied tussen verpleeghuis en eerste lijn worden revalidatie en reactivering in de vorm van dagbehandeling aangeboden. De verpleeghuisarts kan bovendien door de huisarts als consulent om advies worden gevraagd betreffende de revalidatie prognose van ouderen die ‘at risk’ zijn. Op meerdere plaatsen in Nederland zijn consulten georganiseerd in een Verpleeghuis OnderzoekAdviesCentrum. De doelstelling is ondermeer preventie van vermijdbare invaliditeit en zorgafhankelijkheid.

  Het efficiënt samenwerken binnen de medische as ten behoeve van een optimale revalidatie voor ouderen en chronisch zieken is bij al deze soorten revalidatie een rolontwikkeling die de verpleeghuisarts voor nieuwe uitdagingen stelt. Vaardigheden op het gebied van consultverlening en samenwerking zijn daarbij onmisbaar.

  place Soesterberg
  add 8.0 punten
  euro_symbol € 11,500.00
  access_time 09:30 - 16:30

  € De kosten voor het verblijf in het hotel zijn hierbij inbegrepen. Het is mogelijk in 2 termijnen te betalen

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  15-10-2020 t/m 16-10-2020 09:30 - 16:30 Soesterberg
  description

  Omschrijving

  Accreditatie

  • ABC1
  • NVAVG
  • Verenso
  list

  Programma

  De Kaderopleiding bestaat uit 20 cursusdagen verspreid over ruim anderhalf jaar. Het zijn 10 tweedaagse bijeenkomsten die telkens plaats vinden op donderdag en vrijdag.

  • Deskundigheidsbevordering op het gebied van revalidatiezorg
  • Trainen van consultatieve vaardigheden
  • Trainen van onderwijsvaardigheden
  • Docenten uit de top van het vakgebied
  • Mentorgroepen met een vaste begeleider
  gps_fixed

  Leerdoelen

  Het doel van de kaderopleiding geriatrische revalidatie is het vergroten van de deskundigheid op het gebied van de geriatrische revalidatie. Door de kaderopleiding breidt de medisch specialist zijn bekwaamheid als

  diagnosticus, behandelaar en regisseur uit en treedt daarnaast op als expert, consulent en docent voor collega artsen binnen en buiten de instelling.

  business

  Organisatie

  business GERION VUmc
  mail_outline gerion@vumc.nl
  place De Boelelaan 1109 kamer 9A-03 1081 HV Amsterdam
  keyboard_arrow_up