• share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • CME-Online 'Ontwikkelingsstoornissen - Deel 3: Autismespectrumstoornissen'

  Waar moet u als huisarts beginnen als autismespectrumstoornissen (ASS) aan de orde komen? Wat is uw rol in de vroegsignalering of de diagnostiek? Wat zijn de valkuilen en hoe kun je daaruit blijven? Na een introductie over wat autisme is, althans hoe het wordt begrepen, en hoe (en door wie) het wordt vastgesteld, wordt uitgebreid stilgestaan bij de verschillende verschijningsvormen. We bespreken hoe autisme eruit ziet bij meisjes en vrouwen of bij mensen bij wie andere problemen, zoals verslaving of gedragsproblemen, op de voorgrond staan. Hoe ziet de behandeling eruit en wat mag u als huisarts verwachten van de GGZ? Wat als iedereen het niet meer weet, maar de problemen alleen maar groter worden? Bij wie kunt u dan terecht? In deze module kijken we naar ASS in de context van de huisartsenpraktijk en willen we handvatten te bieden om met deze lastige materie om te gaan.

  Deze cursus bestaat uit twee modules en een eindtoets.

  laptop E-learning
  add 3.0 punten
  euro_symbol € 599.00

  € Dit zijn de kosten voor een jaarabonnement op het totale cursusaanbod van CME-Online voor de huisarts. Dit abonnement geeft recht op het behalen van 25 accreditatiepunten per jaar.

  description

  Omschrijving

  INHOUDSOPGAVE


  Module 1


  Introductie

  Inventarisatie 

  Definitie autisme

  Beknopte geschiedenis

  Etiologie

  Prevalentie in de huisartspraktijk

  Diagnostiek

  •   Diagnostiek in de huisartspraktijk

  •   Diagnostiek bij jonge kinderen

  Verschillen DSM-IV en DS-5

  Verscheidenheid en comorbiditeit

  Overzicht van best practice diagnostiek

  Het diagnostisch verslag


  Module 2


  Introductie 

  Behandeling

  •   Behandelaspecten in de huisartsenpraktijk

  Behandelsetting in de basis- of specialistische GGZ

  •   Ambulante setting

  •   Deeltijdsetting

  •   Klinische setting

  •   Niet ASS-specifieke setting

  Behandelvormen in de basis- of specialistische GGZ

  •   Uitgangspunten psychosociale behandeling

  •   Biomedische behandeling

  •   Sensorische informatieverwerking

  Verwijzing naar de huisartspraktijk, en dan?

  Crisis

  Herkennen van autismekenmerken in de huisartspraktijk

  •   Overzicht signalen en symptomen

  Evaluatie

  Literatuur 


  Eindtoets

  gps_fixed

  Leerdoelen

  Na het volgen van deze cursus: 

  •   weet u de kenmerken van ASS te omschrijven in DSM-5

  •   kunt u vier vaak voorkomende comorbide stoornissen noemen

  •   kunt u aangeven welke differentiaaldiagnose a priori voor de hand ligt

  •   kunt u zes signs & symptoms noemen verdeeld over meerdere domeinen

  •   kunt u de mogelijkheden benoemen die de verschillende behandelsettingen bieden

  •   kunt u twee medicamenteuze interventies noemen en het doseringsprincipe daarvan

  business

  Organisatie

  business CME-Online / E-WISE Nederland
  mail_outline info@e-wise.nl
  place Janssoniuslaan 40 3528 AJ Utrecht

  Het cursusaanbod bestaat uit een groot aantal actuele cursussen die aansluiten op de praktijk, gemaakt door gerenommeerde auteurs. Alles online, beschikbaar waar en wanneer u maar wilt. CME-Online is onderdeel van E-WISE dat de nascholing verzorgt van al meer dan 50.000 professionals.

  keyboard_arrow_up