Deze cursus is verlopen.

 • share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • CME-Online 'Wat zegt u? – Hoorzorg bij ouderen'

  Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing.

  Slechthorendheid is een vermoeiende handicap. Omdat van slechthorenden een grotere inspanning wordt vereist bij deelname aan communicatie raken zij eerder uitgeput. De omgeving herkent vermoeidheid, eenzaamheid, achterdocht en spanningsklachten echter meestal niet als gevolgen van slechthorendheid. Op hogere leeftijd is slechthorendheid een natuurlijk verouderingsverschijnsel. Ouderdomsslechthorendheid kan een groot effect hebben op de kwaliteit van leven. Ondanks dit gegeven is hier in de ouderenzorg en specifiek in verpleeg- en verzorgingshuizen nog vaak te weinig aandacht voor. Management en beleidsmakers in de ouderenzorg lijken het probleem niet hoog op de agenda te hebben of zijn onvoldoende toegerust om personeel, bewoners en familieleden te motiveren en te faciliteren om goed om te gaan met slechthorendheid en hoorhulpmiddelen. Deze cursus is bedoeld om te ondersteunen bij het verbeteren van de zorg voor slechthorenden, zowel in de intramurale setting als bij ouderenzorg in de eerste lijn. 

  Deze cursus bestaat uit twee modules en een eindtoets.

  laptop E-learning
  add 3.0 punten
  euro_symbol € 599.00

  € Dit zijn de kosten voor een jaarabonnement op het totale cursusaanbod van CME-Online voor de huisarts. Dit abonnement geeft recht op het behalen van 25 accreditatiepunten per jaar.

  description

  Omschrijving

  Module 1

  Introductie 

  Inventarisatie

  Anatomie van het oor

  Fysiologie

  Epidemiologie 

  Etiologie

  Slechthorendheid bij ouderen

  •   Presbyacusis

  •   Geleidelijke lawaaislechthorendheid

  •   Tinnitus

  •   De ziekte van Ménière

  •   Hyperacusis

  •   Centrale auditieve verwerkingsproblemen

  •   Auditieve hallucinaties

  Gevolgen slechthorendheid

  Wat houdt gehoorverlies in?

  Sociale en psychologische impact 

  Anamnese en diagnostiek

  •   Signalering

  •   Anamnese

  •   Lichamelijk onderzoek

  Verwijzing/aanvullend onderzoek 

  •   Verwijzing

  •   Taak audicien

  •   Aanvullend onderzoek

  •   Specialistisch onderzoek

  Module 2

  Introductie 

  Behandeling

  •   Voorlichting/communicatieadvies 

  •   Behandeling cerumen

  Hoortoestellen en hoorhulpmiddelen

  •   Hoortoestellen

  •   Overige hoorhulpmiddelen

  Hoorzorg binnen verpleeg-/verzorgingshuis

  •   Hoofdlijnen hoorbeleid

  •   Taakverdeling professionals 

  •   Ondersteuningsmateriaal

  Implementatie hoorbeleid   

  •   Plan, Do, Check, Act

  Evaluatie

  Literatuur

  •   Handboek

  •   Websites

  Eindtoets

  gps_fixed

  Leerdoelen

  Na het volgen van deze cursus:

  • kunt u de epidemiologie van hoorproblemen bij ouderen beschrijven;
  • herkent u de sociale en psychologische impact van gehoorproblemen bij ouderen;
  • kunt u adequaat verwijzen binnen de disciplines in de hoorzorg, doordat u ;
  • reacties en signalen van slechthorendheid herkent;
  • weet wanneer u welke discipline moet inschakelen;
  • de meest voorkomende audiogrammen kan lezen en verklaren;
  • bent u in staat om de aandachtspunten in de communicatie met een slechthorende oudere toe te passen;
  • herkent u (veelgebruikte) hoorhulpmiddelen;
  • kunt u uw directie en/of management overtuigen wat het belang is van hoorbeleid bij ouderen;
  • kunt u de hoorzorg binnen uw organisatie implementeren.


  business

  Organisatie

  business CME-Online / E-WISE Nederland
  mail_outline info@e-wise.nl
  place Janssoniuslaan 40. 3528 AJ Utrecht

  Het cursusaanbod bestaat uit een groot aantal actuele cursussen die aansluiten op de praktijk, gemaakt door gerenommeerde auteurs. Alles online, beschikbaar waar en wanneer u maar wilt. CME-Online is onderdeel van E-WISE Nederland dat de nascholing verzorgt van al meer dan 50.000 professionals.

  Alle cursussen van deze organisatie
  keyboard_arrow_up