• share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • CME-Online 'Medicatie bij (neuro)psychiatrische en cognitieve stoornissen bij dementie'

  Voordat de medicamenteuze behandeling van verschillende symptomen van dementie aan bod komt, wordt eerst ingegaan op de farmacokinetiek en farmacodynamiek op oudere leeftijd. De medicamenteuze behandeling van dementie richt zich enerzijds op beïnvloeding van angst, depressie, wanen, hallucinaties en probleemgedrag (samengevat onder de noemer neuropsychiatrische symptomen). In dit kader is er een deze cursus tevens aandacht voor het serotonerg delier, serotonerg syndroom en het maligne neurolepticumsyndroom. Anderzijds richt de behandeling zich op beïnvloeding van de cognitieve stoornissen en hun gevolgen bij de dementie (de zogenoemde antidementiemiddelen). Tot slot kijken worden nieuwe therapeutische ontwikkelingen bij dementie belicht. 

  Deze cursus bestaat uit twee modules en een eindtoets. 

  laptop E-learning
  add 3.0 punten
  euro_symbol € 699.00

  € Dit zijn de kosten voor een jaarabonnement op het totale cursusaanbod van CME-Online voor de specialist ouderengeneeskunde. Dit abonnement geeft recht op het behalen van 25 accreditatiepunten per jaar.

  description

  Omschrijving

  Module 1 – Fysiologie van ouderen en psychofarmaca 


  Introductie

  Casus

  Psychofarmaca

  Farmacokinetiek en farmacodynamiek op oudere leeftijd

  •   Farmacokinetische veranderingen

  •   Farmacodynamische veranderingen 

  Soorten psychofarmaca

  •   Benzodiazepines

  •   Antidepressiva

  •   Antipsychotica


  Module 2 – Toepassing van de medicatie 


  Introductie 

  Psychofarmaca bij mensen met dementie

  Neuropsychiatrische symptomen en psychofarmaca 

  •   Wanen en hallucinaties

  •   Angst

  •   Depressie

  •   Probleemgedrag

  •   Slaapstoornissen bij dementie t.g.v. de ziekte van Alzheiemer

  •   Psychofarmaca bij vasculaire dementie, Lewy body-dementie en de frontotemporale dementie

  Toepassing antidementiemiddelen

  •   Ziekte van Alzheimer

  •   Vasculaire dementie, Lewy body-dementie en de frontotemporale dementie

  Nieuwe therapeutische perspectieven 

  Evaluatie

  Literatuur 


  Eindtoets

   

  gps_fixed

  Leerdoelen

  Na het volgen van deze cursus:

  • kunt u de indeling van de psychofarmaca geven en kunt u de psychofarmaca adequaat toepassen bij mensen met dementie in de dagelijkse praktijk in het verpleeghuis en in de eerste lijn
  • bent u op de hoogte welke veranderingen psychofarmaca kunnen ondergaan door de farmacokinetische en farmacodynamische veranderingen op oudere leeftijd
  • bent u thuis in de meest voorkomende bijwerkingen van de verschillende soorten psychofarmaca
  • kunt u symptomen van het anticholinerg delier, het serotonerg syndroom, het maligne neurolepticumsyndroom en de tardieve dyskinesie benoemen
  • kunt u bij de neuropsychiatrische symptomen bij dementie zoals angst, depressie, wanen, hallucinaties en probleemgedrag zo nodig psychofarmaca voorschrijven
  • kunt u de middelen gericht op cognitieve problemen bij dementie benoemen


  business

  Organisatie

  business CME-Online / E-WISE Nederland
  mail_outline info@e-wise.nl
  place Janssoniuslaan 40 3528 AJ Utrecht

  Het cursusaanbod bestaat uit een groot aantal actuele cursussen die aansluiten op de praktijk, gemaakt door gerenommeerde auteurs. Alles online, beschikbaar waar en wanneer u maar wilt. CME-Online is onderdeel van E-WISE dat de nascholing verzorgt van al meer dan 50.000 professionals.

  keyboard_arrow_up