• share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Weefseldonatie vanuit het ziekenhuis

  Artsen en arts-assistenten moeten potentiële weefseldonoren herkennen, het Donorregister raadplegen, in- of toestemming vragen aan nabestaanden en de donor aanmelden. Maar ook verpleegkundigen krijgen te maken met potentiële weefseldonoren en kunnen in toenemende mate worden ingezet om het Donorregister te raadplegen en bij het donatiegesprek aanwezig te zijn. Het is daarom ook zinvol als een verpleegkundige geschoold wordt in de donatieprocedure, zodat deze de arts(-assistent) kan ondersteunen.

  Deze elearning voorziet artsen, arts-assistenten en verpleegkundigen van de relevante basiskennis over weefseldonatie vanuit het ziekenhuis.


  Let op: Om deze e-learning te volgen moet u contact opnemen met de donatiecoördinator. U moet eerst inloggen bij de Nederlandse Transplantatie Stichting.

  laptop E-learning
  add 2.0 punten
  euro_symbol € 0.00

  description

  Omschrijving

  Inhoud

  Donorzorg verdient zorgvuldigheid van alle betrokkenen. Wat wordt er verwacht bij weefseldonatie? En welke informatie kunnen de nabestaanden krijgen? Antwoord op deze vragen vormen de kern van deze module.

  De module start met een voortoets (nulmeting/toetsen voorkennis over weefseldonatie).

  In de 4 theorie-hoofdstukken wordt uitleg gegeven over de belangrijkste aspecten van weefseldonatie:

  1. Donatie vanuit het ziekenhuis

  2. Donorzorg: betrokkenheid in het proces

  3. Donorzorg: communiceren met nabestaanden

  4. De toepassing van donorweefsel

  De module wordt afgesloten met een natoets (kernpunten).

  gps_fixed

  Leerdoelen

  De cursist(e) weet na bestudering van de e-learning:

  • dat weefseldonatie een standaard onderdeel is van patiëntenzorg rondom overlijden
  • hoe een donoraanmelding verloopt
  • waar informatie over weefseldonatie is te vinden
  • hoe (en waarom) het donatieformulier accuraat ingevuld moet worden
  • waar de basale donatiecriteria te raadplegen zijn
  • wanneer het Donorregister moet worden geraadpleegd
  • welke vragen de NTS globaal bij een weefselaannamegesprek stelt en hoeveel tijd dit kost
  • wat een positieve houding is ten aanzien van weefseldonatie.


  business

  Organisatie

  business Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS)
  mail_outline scholing@transplantatiestichting.nl
  place Haagse Schouwweg 6 2332 KG Leiden
  keyboard_arrow_up