• share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Opleiding Bijzondere Bekwaamheden Oogheelkunde voor Huisartsen voor bijschrijving in het CHBB-register 2019/2020

  De opleiding BBOH richt zich op de anderhalvelijnsoogzorg. In de anderhalvelijnsoogzorg doen de huisarts en klinisch optometrist meer samen en wordt preciezer doorverwezen naar de oogarts. Centraal staat de goede triage van de patiënt met oogheelkundige klachten.


  Het onderwijs is een blended learning van e-learning, zelfstudie, praktijkonderwijs, college, toepassen in de eigen praktijk en nabespreking van patiënten.

  place Leiderdorp
  add 30.0 punten
  euro_symbol € 1,850.00
  access_time 09:00 - 22:00

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  28-09-2019 t/m 14-05-2020 09:00 - 22:00 Leiderdorp
  description

  Omschrijving

  De opleiding bestaat uit een uitgebreide opfriscursus oogheelkunde inclusief een practicum met onder andere spleetlamponderzoek en (in)directe funduscopie. Door het onderwijs over een periode van een half jaar te integreren met zelfstandig uitgevoerde huisartsoogheelkunde in eigen praktijk, kunt u aan het eind van de opleiding een goed oogheelkundig onderzoek uitvoeren en een inschatting maken van het te volgen traject. Aan de orde komen: samenwerking met de klinisch optometrist, voorlichting aan de patiënt en gezamenlijke besluitvorming met de patiënt.

  list

  Programma

  Voorafgaand aan de cursus maakt u de e-learnings "Rood oog en oogtrauma" en "Visusklachten" gebaseerd op NHG-standaarden 12 en 57. De opleiding BBOH bestaat uit één prakticumdag met klinische presentaties en praktisch oogheelkundig onderzoek, vier klinische avonden huisartsoogheelkunde en één avond toets en eindevaluatie. Voor de communicatie met docenten, de opbouw van uw persoonlijk portfolio door huiswerkopdrachten en de e-learnings is er een digitale omgeving ("blended learning concept").


  Voor aanvang programma

  • E-learning "Het Rode oog en oogtrauma" volgens huisartsstandaard M57.
  • E-learning "Visusklachten" volgens huisartsstandaard M12.


  Overzicht tijden en onderwijsruimten

  Klik op de 'inschrijven' button voor meer informatie over de tijden en onderwijsruimten.


  Cursusdag praktijkonderwijs

  • Zaterdag 28 september cursusdag in het Alrijneziekenhuis Locatie Leiderdorp ruimte 51 (ruimte naast de poli oogheelkunde): praktijkonderwijs oogheelkundig onderzoek.
  • Hierbij is ook ter demonstratie de benodigde apparatuur aanwezig.
  • De ervaring leert dat het lastig is oogheelkundig onderzoek in de dagelijkse huisartspraktijk te integreren. Ter ondersteuning kunnen assistenten worden ingezet voor de meting van visus en oogboldruk; Om de assistenten te scholen wordt een aparte bijeenkomst afgesproken. 


  Vier keer een klinische avondbespreking met casuspatiënten 

  Voorafgaand aan de avond worden op de website repetitievragen aangeboden van de stof van de vorige sessie. Deze worden behandeld. Daarna bespreking van ingebrachte patiënten vanuit de eigen praktijk. De bedoeling is om het klinisch redeneren en praktische handelingen in de groep te bespreken. De onderzoekingen die lastig waren worden verder uitgediept, toegelicht en geoefend.

  Het is mogelijk avondbespreking op locatie te houden afhankelijk van de wensen van de groep.

  1. Donderdagavond 31 oktober 2019: Klinische bespreking 1.
  2. Donderdagavond 19 december 2019: Klinische bespreking 2.
  3. Donderdagavond 6 februari 2020: Klinische bespreking 3.
  4. Donderdagavond 26 maart 2020: Klinische bespreking 4.

  Afsluitend examen 

  • Donderdagavond 14 mei 2020: examen


  business

  Organisatie

  business www.eyecareacademy.nl
  mail_outline phardus@xs4all.nl
  place p.a t haantje 3 7847 ta t haantje

  De doelstelling van Eye Care Academy is het ontwikkelen en uitvoeren van geaccrediteerd onderwijs in de oogheelkunde en oogzorg. Er is een speciaal focus op onderwijs dat de anderhalvelijns oogzorg versterkt.

  keyboard_arrow_up