Deze cursus is verlopen.

 • share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Kaderopleiding Eerstelijns Ouderengeneeskunde 2019

  De zorg voor ouderen in de eerste lijn is complex. De toegenomen kwetsbaarheid van ouderen met vaak meervoudige problematiek (medisch, psychisch, sociaal, maatschappelijk) maken eerstelijns ouderengeneeskunde tot een uitdaging. Een belangrijke rol is weggelegd voor zowel de huisarts als de specialist ouderengeneeskunde (SO). Om oudere patiënten zoveel mogelijk de regie over het eigen leven te laten voeren, vraagt om denken in termen van functioneren en zelfredzaamheid en niet alleen in ziekte en behandeling. Samenwerking tussen betrokken hulpverleners en met de oudere en diens naasten is de sleutel tot goede en werkbare zorg.


  Huisartsen en SO’s maken steeds meer gebruik van elkaars expertise en mogelijkheden. Maar hoe werk je goed samen? Wat is je rol als kaderarts? Hoe presenteer je je? Hoe maak je duidelijk wat je te bieden hebt? En wat heb je dan te bieden? De Kaderopleiding Eerstelijns Ouderengeneeskunde leidt huisartsen en SO’s op om te werken aan goede eerstelijns ouderengeneeskunde. Kaderhuisartsen ouderengeneeskunde bieden proactieve samenhangende zorg én stimuleren collega’s dit ook te doen. Zij bevorderen de samenwerking met andere zorgaanbieders en eerstelijnswerkers van zorg én welzijn.

  Kaderartsen Specialist Ouderengeneeskunde in de eerste lijn kijken over de schutting van de zorginstelling heen en leren de werkwijze, praktijkvoering, financiering, wet- en regelgeving in de  eerste lijn kennen. Samen vormen zij een regionaal aanspreekpunt voor eerstelijnszorg voor ouderen.


  Voor de meest actuele data van de kaderopleiding van 2019 klikt u op de 'inschrijven' knop voor informatie op de website van de aanbieder. Op het moment van schrijven zijn alleen de data van 2018 bekend.

  place Zeist
  add 40.0 punten
  euro_symbol € 9,250.00

  € Deelname kosten (betaling in 1 termijn) € 9.250,00

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  05-09-2019 t/m 26-06-2020 Onbekend Zeist
  description

  Omschrijving

  Demografische en maatschappelijke ontwikkelingen zorgen voor een sterke toename van het aantal ouderen met complexe zorgvragen in de eerste lijn.Tegelijk zijn er belangrijke verschuivingen in de financiering en moet er bezuinigd worden. We staan met elkaar voor de uitdaging om de kwaliteit van zorg voor deze ouderen te behouden en waar mogelijk te verbeteren.

  Kwalitatief goede medische zorg aan deze groep vraagt om een proactieve, multidisciplinaire, samenhangende en functiegerichte benadering. Daarbij is het belangrijk om oog te houden voor de belastbaarheid van de patiënt en om onnodig belastende onderzoeken en ziekenhuisopnames te voorkomen.
  De specialist ouderengeneeskunde (SO) houdt zich in de dagelijkse praktijkvoering bezig met al deze aspecten van de ouderengeneeskunde. Huisarts en SO worden zich meer bewust van de noodzaak om samen te werken en nemen daartoe diverse initiatieven. Uit deze veelal positieve ervaringen blijkt dat de aanvullende inbreng van de SO in de eerste lijn voorziet in een behoefte. In november 2014 tekenden LHV en Verenso een convenant dat resulteerde in de in november 2016 verschenen “Handreiking Samenwerking Huisarts en specialist ouderengeneeskunde”. In juli 2016 schrijft staatsecretaris Van Rijn aan de Kamer dat de mogelijkheden voor inzet van specialisten ouderengeneeskunde in de eerste lijn verruimd moeten worden, met als gevolg dat eind 2016 het zorgkantoor de mogelijkheid biedt aan samenwerkingsverbanden van SO’s zich in te schrijven voor de subsidieregeling extramurale behandeling.

  Deze ontwikkelingen stellen de SO voor nieuwe uitdagingen. Hij moet over de schutting van de zorginstelling heen kijken en de werkwijze, praktijkvoering, financiering, wet- en regelgeving in de eerste lijn leren kennen. Gewenst is dat hij kennis en vaardigheden ontwikkelt die hem in staat stellen zijn vakmanschap daar te brengen waar het nodig is, onafhankelijk van de verblijfplaats van de patiënt. De toegevoegde waarde van de SO in de eerste lijn wordt niet alleen al doende zichtbaar, SO’s moeten vooral ook leren zichzelf te positioneren.  De Kaderopleiding Specialist Ouderengeneeskunde in de eerste lijn biedt de SO deze mogelijkheid. De opleiding beoogt het professioneel zelfbewustzijn te vergroten en wil een initiatiefrijke opstelling van de SO stimuleren. 

  Voorwaarden voor het behalen van een certificaat U bent tenminste 18 van de 20 onderwijsdagen aanwezig. U schrijft een vernieuwingsplan en voert dit uit in uw dagelijkse praktijk. U refereert over een door u gemaakte CAT in de vorm van een onderwijsbijdrage. Ook maakt u studieopdrachten. Gedurende de opleiding reflecteert u regelmatig op uw leerproces, dat u in de mentorgroep bespreekt. U oefent consultatie-, samenwerkings- en onderhandelingsvaardigheden samen met huisartsen en in de mentorgroep. U houdt zelf uw portfolio bij, met een individueel opleidingsplan, uitgewerkte opdrachten en reflectieverslagen. Naast de onderwijsdagen loopt u (minimaal) twee dagen stage in de 1e lijn. Totale studiebelasting (incl. onderwijsdagen): ca. 6 uur per week. Welke kennis en vaardigheden doet u op in deze kaderopleiding? 

   

  business

  Organisatie

  business Boerhaave Nascholing
  mail_outline boerhaavenascholing@lumc.nl
  place Hippocratespad 21 2333 ZD LEIDEN

  Boerhaave Nascholing is er voor medisch- en zorgprofessionals die altijd doorgaan met leren. Als onderdeel van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) bieden wij kwalitatieve en geaccrediteerde nascholing aan. De leerstof uit onze cursussen kunt u als huisarts of medisch specialist direct in de praktijk toepassen.

  keyboard_arrow_up