Deze cursus is verlopen.

 • share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Masterclass Zorg en Dwang

  De nieuwe Wet Zorg en Dwang wordt van kracht in 2020 en beoogt kaders te scheppen voor het juist toepassen van onvrijwillige zorg en de versterking van de rechtspositie van cliënten. Tijdens deze masterclass krijgt u de laatste informatie over deze wet en vooral wat de gevolgen zijn voor de zorg die u in praktijk levert. Verder gaan we in op ethische aspecten en krijgt u handvatten voor het gunstig beïnvloeden van gedrag. Er is veel ruimte voor vragen en u kunt eigen casuïstiek inbrengen. 

  place Amsterdam
  add 5.0 punten
  euro_symbol € 340.00
  access_time 09:30 - 16:30

  € Indien u gelijktijdig een collega aanmeldt, krijgt deze tweede (en elke volgende) persoon een extra korting van € 25,00 op de totale inschrijfkosten. Uw collega betaalt € 315,00.

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  24-04-2019 09:30 - 16:30 Amsterdam
  02-10-2019 09:30 - 16:00 Amsterdam
  description

  Omschrijving

  Tijdens deze masterclass wordt vrijheidsbeperking vanuit juridisch, ethisch en gedragsmatig oogpunt benaderd. Er worden handvatten aangereikt voor het omgaan met drang en dwang bij ongewenst gedrag en minder ingrijpende alternatieven. Deelnemers zijn tevens van harte uitgenodigd om casuïstiek aan te leveren. ’s Middags wordt dit vanuit bovengenoemde invalshoeken besproken.


  list

  Programma

  09.30 uur Ontvangst & registratie 


  10.00 uur De juridische grenzen van zorg en dwang 

  - Achtergrond wet Zorg en Dwang 

  - Wat verstaat we onder vrijheidsbeperking? 

  - Wat mag wel en wat mag niet? 

  Brenda Frederiks, universitair docent gezondheidsrecht VU medisch centrum/EMGO+, en betrokken bij diverse wetenschappelijke onderzoeken over o.a. Zorg en dwang, bemoeizorg en, beleving van dwang 


  10.50 uur Gelegenheid voor het stellen van vragen 


  11.00 uur Koffiepauze 


  11.30 uur Vrijheidsbeperking vanuit ethisch oogpunt 

  - Afbakening probleemstelling en beschouwing oorzaak dwangsituaties 

  - Zijn goede zorg en vrijheidsbeperking verenigbaar? 

  Hans van Dartel is ethicus en (niet praktiserend) verpleegkundige, voorheen werkzaam als universitair docent medische ethiek bij het LUMC. Hij is als ethicus verbonden aan diverse commissies ethiek in de gehandicaptenzorg en publiceerde o.a. over gespreksmethoden voor ethiek en omgaan met verzet van mensen met een verstandelijke beperking. 


  12.00 uur Gelegenheid voor het stellen van vragen 


  12.15 uur Inzicht in gedrag als alternatief voor vrijheidsbeperking 

  In de praktijk van alledag komen we meer dan eens voor de afweging veiligheid versus vrijheidsbeperking te staan. Dankzij het vele onderzoek naar hoe onze hersenen functioneren en reageren, krijgen we ook meer inzicht in de factoren die van invloed zijn op ons gedrag. Door deze factoren te herkennen en ons eigen gedrag hierop aan te passen, kunnen wij onbegrepen gedrag gunstig beïnvloeden, waardoor vrijheidsbeperking minder nodig is. 

  Jan van der Hammen, mede-eigenaar van Ervarea. Hij combineert de inhoudelijk kennis en ervaring binnen de zorgsector met het middel theater onder het motto leren door beleven. 


  12.45 uur Gelegenheid voor het stellen van vragen 


  13.00 uur Lunch 


  14.00 uur Casuïstiekbespreking met experts 

  Onder leiding van de ochtendsprekers worden vanuit juridisch, ethisch en gedragsmatig perspectief casussen besproken. We hebben hierbij een selectie gemaakt uit de door de deelnemers ingediende casuïstiek. 


  16.00 uur Afsluiting en borrel

  gps_fixed

  Leerdoelen

  - kennisname van wetsvoorstel/nieuwe wet Zorg en Dwang

  - meer kennis en begrip van vrijheidsbeperking, hoe ver gaat dat, waar liggen grenzen

  - nadenken over minder ingrijpende maatregelen

  - ervaren van beperkingen waardoor gedrag beter te begrijpen is

  - wanneer kiezen voor veiligheid en wanneer voor vrijheid

  business

  Organisatie

  business Leids Congres Bureau
  mail_outline info@leidscongresbureau.nl
  place lammenschansweg, 144 2301 GB Leiden Nederland

  In 1986 organiseerden we ons eerste congres. Dat betekent dat we dit werk inmiddels meer dan dertig jaar doen. Onze eigen congressen en studiedagen richten zich op actuele onderwerpen die interessant zijn voor professionals bij de overheid en in de zorg- en welzijnssector. Geaccrediteerd door de brancheorganisaties en onder leiding van kundige en enthousiaste professionals uit het veld.

  keyboard_arrow_up